Tulevaisuus mahdollisuutena

Ajattele sitä, mitä ei voi ajatella. Tulevaisuus on jatkuvassa dynaamisessa liikkeessä ja muutoksessa. Siksi sen ennakointi on niin vaikeaa. Tulevaisuuden käsikirjoitukset, skenaariot eivät ole ennusteita, epäselviä utopioita tai epäloogisia kuvauksia. Ne ovat perusteltuja tarinoita tulevaisuudesta, selkeitä ja johdonmukaisia ja sisäisesti loogisia. Ne ovat haastavia ja mielekkäitä kuvauksia tulevaisuudesta.

Tulevaisuuden kestävän kehityksen edellytyksenä on vuorovaikutuksen syventäminen eri elämän alueilla niin, että ihmiskeskeinen kulttuuri voi kehittyä. Tämä edellyttää, että organisoidussa työnmaailmassa tulee olemaan tietyt periaatteet. Kaiken perustana on vuorovaikutus ja sen laatu. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen perustuu kumppanuudelle yhdessä asiakkaan kanssa. Työntekijöiden panosta arvostetaan kokonaisvaltaisesti ja ihmisten sosiaaliset kyvyt ja henkinen kypsyys ovat osaamisen lisäksi ratkaisevia. Jokainen työhön osallistuva on päättäjä ja vastuunkantaja. Ihmisten on tultava vahvoiksi oman työprosessinsa omistajiksi. Työn ja henkilökohtaisen elämän rajapinnat ohenevat, kuten korona epidemian aika on nyt osoittanut. Hyvinvoiva ja kestävä työyhteisön menestys edellyttää ihmisen ainutlaatuisuuden ja pyhyyden kunnioittamista. Johtamisen ydintehtävä on huolehtia osattomuuden ehkäisemisestä ja osallisuuden vahvistamisesta.

Tulevaisuuden johtavan kuvan, vision luominen on olennainen tehtävä kun olemme sisällä muutoksessa. Muutoksen tuottamisessa on tärkeää kehittää todellisuuteen perustuva visio. Tulevaisuuden vision luomisella lisäämme muutosprosessiin merkityksen. Toimivan johtajuuden visio muutokselle on yrityksen ydinarvojen henkinen ilmaus.

Ei riitä, että yrityksessä tai yhteisössä on vain muutoksen suunnitteluprosessi.  Lisäarvo syntyy siitä, että pystytään saamaan mukaan kaikki ne ihmiset, jotka ovat merkittäviä muutokselle. Muutos testataan yrityksen ulkopuolella olevien suhdanteiden ja ulkopuolelta tulevien viestien kautta.

Organisoidussa työnmaailmassa, tulevaisuuden kehitysprosessille luovat pohjan ennakointi, seuranta ja arviointi. Ennakointi on sitä, että heijastamme sitä, mitä voi tapahtua ja miten reagoimme siihen. Seurannan tarkoituksena on tarttua tapahtumiin ja dokumentoida ne yllätykset, jotka poikkevat odotuksista. Arvioimalla teemme yhteenvedon ja se auttaa meitä  ymmärtämään ja tiedostamaan sokeat pisteet.

Jaa juttu

Lisää luettavaa

Snellu JYET 3

Kahdeksantoista steinerkoulujen ja -päiväkotien johtajaa ja esihenkilöä kokoontui 19.4.2023 Omnian kauniiseen oppimisympäristöön aloittamaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valmentavaa koulutusta. Valmennus jatkuu syksylle 2024, jolloin koulutettavat

LUE LISÄÄ »

Yhteydenotto