Tietosuojaseloste

Sagittarius Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Sagittarius Oy (yt 2321992-9)

Laulunmaankatu 14 B 2, 33800 Tampere

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Hannu Tuovinen

Sähköposti: hannu.tuovinen@sagittarius.fi
Puhelin 040 7657785

Sagittarius Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3 Rekisterin nimi

Sagittarius Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Sagittarius Oy:n ja rekisteröidyn henkilön välinen asiakassuhde, henkilön tai hänen huoltajansa suostumus tai muun asiallisen yhteyden tuoma oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu, tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää Facebookissa ja muussa sosiaalisen mediassa toteutettavan markkinoinnin kohdentamiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

  • nimi, koulutus, organisaatio, asema, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot;
  • henkilötunnus, kuitenkin vain silloin kun se on esimerkiksi laskutuksen kannalta välttämätöntä asiakkaan yksilöimiseksi;
  • asiakasnumero, kieli, verkkosivuston osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset tai profiilit sosiaalisen median palveluissa;
  • tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen, laskutukseen, myyntiin, markkinointiin tai tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot tai muistiinpanot;
  • myynti- ja markkinointiyhteydenpidossa kertyneet tiedot ja muistiinpanot;
  • tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

 

6 Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissä kunnes rekisteröidyn ja yrityksen välisen suhteen voidaan katsoa päättyneen. Suhteen katsotaan päätyneen viimeistään, kun on kulunut 10 vuotta viimeisimmästä myynti, markkinointi, tilaus- tai palvelukontaktista rekisteröityyn tai rekisteröidyn yhteydenotosta.

Osaa tiedoista voidaan yrityksen käytäntöjen mukaan säilyttää pääsääntöä lyhyemmän aikaa. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja tallennetaan rekisteröidyn asiakkuuteen, tuotteiden ja palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvistä tapahtumista. Tietojen lähteenä voi olla myös tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto-, markkinointi- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen tai nimenomaisten säädösten perusteella.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja käsittelevien palveluntarjoajien järjestelmiin vain, jos Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietosuojan tason riittäväksi, tietoja vastaanottava yritys täyttää EU-U.S. Privacy Shield -vaatimukset tai siirto on muiden asianmukaisten suojatoimien perusteella sallittu.

9 Rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa paikassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

10 Profilointi

Sagittarius Oy ei tee asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Sagittarius Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Sagittarius Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

Sagittarius Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Sagittarius Oy:n asiakas- ja markkinointireksteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Sagittarius Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.4 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Sagittarius Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Sagittarius Oy:hyn

  • sähköpostitse: hannu.tuovinen@sagittarius.fi, tai
  • postitse osoitteeseen: Sagittarius Oy, Laulunmaankatu 14 B, 33800 Tampere

 

Sagittarius Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tietoa evästeistä

Tietoa sivuston käyttämistä evästeistä
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi, kun selaat sivustoa. Näistä tarpeellisiksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen toiminnalle. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, kuinka käytät tätä verkkosivustoa. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Mutta joidenkin evästeiden käytöstä poistaminen voi vaikuttaa selauskokemukseesi.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita käytetään pienten tietojen tallentamiseen. Ne tallennetaan laitteellesi, kun verkkosivusto ladataan selaimeesi. Nämä evästeet auttavat meitä saamaan verkkosivuston toimimaan oikein, tekemään siitä turvallisemman, tarjoamaan paremman käyttökokemuksen ja ymmärtämään, kuinka verkkosivusto toimii, sekä analysoimaan, mikä toimii ja missä sitä on parannettava.

Kuinka käytämme evästeitä?
Käytämme evästeitä (cookies) tämän sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin liittyen. Evästeet mahdollistavat paremman käyttäjäkokemuksen ja ovat joidenkin toimintojen kannalta teknisesti välttämättömiä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat kävijät. Sivustollamme näitä yksilöintitietoja ei yhdistetä muihin henkilötietoihin.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan esimerkiksi mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Sivustomme käyttää esimerkiksi Google Analytics palvelua, joka kerää tilastotietoa sivuston käytöstä. Lisätietoja Googlen evästekäytännöistä saat tästä.

Sivustomme käyttää myös yhteisö- ja markkinointipalveluiden, kuten Facebookin evästeitä. Nämä evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteesta, joiden avulla voimme kohdentaa viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneille kävijöille. Lisätietoja Facebookin evästeistä saat tästä.

Sivustomme voi sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, jotka vastaavat omalta osaltaan eväste- ja tietosuojakäytännöistään. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, voit muuttaa selaimesi evästeasetuksia. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimesi asetuksilla löydät selaimesi käyttöohjeista.

Jos estät evästeiden käytön selaimessasi, laitteeseesi ei tallenneta evästeitä, kun vierailet sivustossa. Tämä saattaa kuitenkin heikentää sivuston käytettävyyttä ja estää joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Yhteydenotto