Ryhmä luo taikapiirin

Elämänkaari valmennuksessamme Polkuja tulevaisuuteen on tilaisuus vahvistaa tulevaisuuden viehätys asennetta.

”Harhaa on ajatus, että tämä olisi vain pikainen koe,joka suoritetaan väliaikaisissa tiloissa. Ei.Seison lavasteiden keskellä ja näen, että ne ovat kiinteät.Rekvisiitan yksityiskohtaisuus pistää silmään.Pyörittävä koneisto on ollut käynnissä jo pitkään.Kaukaisimmatkin savukoneet on sytytetty.Voi, ei epäilystäkään, tämä on ensi-ilta.Ja mitä ikinä teenkin,muuttuu ikiajoiksi siksi, minkä tein.”


Ote runosta Elämä pikatoimituksena
Puolalainen Nobel runoilija Wisława Szymborska, suom. Jussi Rosti 

Se mitä eilen tein, muodostaa edellytykset sille, mitä tänään tulen tekemään. Elämän mielekkyys edellyttää, että pysyn tilanteeseeni sitoutuneena ja kokemustemme kautta opimme ymmärtämään sen maailman lakeja, jossa kokemuksemme keräämme.


Ihmiseksi kehittyminen on jokaisen ainutlaatuinen elämänmatka, jossa olemme tekemisissä henkisten mahdollisuuksien kanssa. Kehitys ei tapahdu itsestään, vaan riippuu vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa. Lapsuudessa tarvitaan kasvatusta, aikuisena itsekasvatusta. Heti kun laiminlyö itsensä kehittämisen, alkaa pian ajelehtia, kangistua tai rappeutua. Tarvitaan sekä rohkaisua itsensä kehittämiseen että kehitystä tukevan ympäristön luomista.

Ryhmän luoma taikapiiri herättää meissä myötätuntoisia ajatuksia tulevaisuudesta, vahvistaen päivittäisiä toimiamme. Avittaen näin itseluottamustamme kohtaamaan eteemme tulevia haasteita. Aivomme kehittyvät koko ajan plastisesti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Omaksumalla laajempia näkökulmia siihen, kuinka näen toisen, voin auttaa tekemään muutoksen. Yksi kaikkein epäitsekkäimmistä asioista on toisten auttaminen. Auttaessani voin vaikuttaa siihen, että toinen teoillaan voi antaa kohtalolleen suotuisan käänteen.

Elämänkaaremme tutkiminen vie meidät kohtalollisten kysymystemme äärelle. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa on kysyttävä, että onko jokin kokemus ihmisen menneisyyden vaikutusta vai tulevaisuuden aihetta.

Kuka minä olen? Mikä on minun tehtäväni? Kykenenkö ohjaamaan elämääni vai tapahtuuko se vain minulle? Mitä merkityksiä on tapahtumilla, joissa olen osallisena? Mitä en ymmärrä? Miten liityn niihin ihmisiin, joita rakastan? Ketkä ovat kumppaneitani tässä elämässä ja mitä minun tulee tehdä heidän kanssaan?

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan kanssamme tulevaisuuden polulle.

Jaa juttu

Lisää luettavaa

Snellu JYET 3

Kahdeksantoista steinerkoulujen ja -päiväkotien johtajaa ja esihenkilöä kokoontui 19.4.2023 Omnian kauniiseen oppimisympäristöön aloittamaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valmentavaa koulutusta. Valmennus jatkuu syksylle 2024, jolloin koulutettavat

LUE LISÄÄ »

Yhteydenotto