HYVINVOINTI JA ITSETUNTEMUS

TERAPIA

Terapiassa päämäärien asettaminen liittyy jonkin asiakkaalle merkityksellisen tavoittelemiseen. 
Teemme päätöksiä, joiden pitäisi ohjata meitä kohti päämääräämme. Matkalla kohtaamme erilaisia risteyksiä, joissa meidän on tehtävä valintoja. Mitä polkua lähden kulkemaan? Kun meille karttuu elettyä elämää, ymmärrämme, että päämäärään pyrkiminen ei ole lineaarista, suoraviivaista. Tiellemme ilmestyy yllätyksiä ja odottamattomia asioita. Terapia auttaa meitä sen tunnistamisessa, mitä haluamme ja myös sen, miten pääsemme tavoitteeseen.

”Tilanteessa syntyvä valo, jonka pystymme sytyttämään, on yhteydessä siihen läsnäolon tilaan, jonka kykenemme yhdessä luomaan.”

Yksilöterapian tavoitteena on auttaa ihmistä tulemaan tietoiseksi omista voimavaroistaan ja ottamaan vastuun itsestään ja omasta elämästään. Kun on ahdistunut, on helpottavaa puhua toisen ihmisen kanssa ja pysähtyä läsnäolon ilmapiiriin. Yhteistyössä terapeutin kanssa voit kartoittaa oman elämäsi tukipisteitä, elämänhistoriaasi, muistojasi, taitojasi, tekojasi ja kokemuksiasi. 

Pariterapiassa tutkimme yhdessä, miten sinä voisit omassa elämässäsi ja myös parisuhteessa vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää. Odotammeko omaa onneamme toiselta? Ajattelemmeko kenties, että oma hyvinvointimme on jonkun toisen vastuulla?

Kun terapiaprosessissa herää tietoisuus esimerkiksi siitä, mikä merkitys erillisyydellä on parisuhteessa, se voi auttaa kumpaakin ymmärtämään, mistä vaikeissa kausissa on kysymys.

Meidän on mahdollista saavuttaa parisuhteen läheisyys, kun pysähdymme kuuntelemaan itseämme ja toista. Suhde toiseen on aina suhde itseen.

Oman Elämänkaaren tutkiminen on systeemisesti etenevä tutkimisen tapa, jolla voit turvallisella tavalla jäsentää elämääsi ja tunnistaa seuraavat askeleet, jotka vievät sinut polulle tulevaisuuteen. 

Ihmisen kehityksessä on biografia, jokaisen ainutlaatuinen elämänmatka, jossa olemme tekemisissä henkisten mahdollisuuksien kanssa. Antautumalla tulevaisuudelle, se tulee näkyväksi meidän kauttamme. Selkeät valinnat ovat tärkeitä, koska päätökset vapauttavat yhteyksien syntymisen alitajunnassa. Totuudellisuuden tie vie armon lähteille. Uskomme vahvistuu niin, että emme varjojen keskellä kiellä sitä, minkä olemme valossa nähneet.

Työmuotoina ovat keskustelut, valmennukset, konsultointi ja kurssit

” Kysyminen on hengen elämälle yhtä tärkeää kuin hengittäminen ruumiin elämälle. Kysymykset elämästä johtavat kysymään yhteydestä elämään. Kysymykseni ovat osa elämäni mysteeriä?”

Asiakaskokemuksia

"Jaanan kanssa käymäni matka piilossa piileskelevästä pojasta esille tulevaksi ihmiseksi on ollut elämäni tärkein matka. Jaana näkee ihmisen läpi ja lempeällä, mutta samalla vaativalla tavalla pistää katsomaan itseään suoraan silmiin ja tuolla epämukavuusalueella tapahtuu kasvu. Terapian avulla minusta tuli parempi ihminen itselleni ja läheisilleni ja uskallan vihdoin olla se joka oikeasti olen."

Sami 47 v

”Työnohjaus auttaa jaksamaan.
"Otsikoin vuosia sitten kirjoitukseni yhteen verkkolehteen noilla sanoilla, ja voin edelleen allekirjoittaa väitteen. Tulen nimittäin juuri omasta työnohjauksestani, huojentuneena ja energisoituneena.

Leena Rautiainen Valmennustalo Viritys

"Visiting Hannu regularly helped me question myself, go into deep introspection, challenge my visions, perceptions, and ways of doing things. Every session gave me new perspectives and helped me grow during these years to become a seasoned CEO"

Hachim Badji T4H 

”Jaanalla on kyky nähdä jokainen persoona syvemmin ja hän huomioi koko elämänkaaren terapiaprosessissa. Hän on lämmin, inhimillinen, lohdullinen ja intuitiivinen. Hän on antanut minulle konkreettisia välineitä ja ratkaisumalleja niin, että jokaisen käyntikerran jälkeen on helpompi hengittää ja elämänusko on vahvempi. Hän on auttanut minua löytämään oman syvimmän itseni, rohkeuteni ja elämänvoimani. Kiitos kaikesta Jaana”

Kaisa 42 v

"Ilman ammattilaisen apua näiden koukeroiden selvittämiseen ei itselläni olisi ollut voimavaroja ja osaamista. Nyt kuitenkin elämässä olen mennyt eteenpäin aikuisena, aviomiehenä sekä eritoten isänä. Ilman jatkuvaa terapiassa käyntiä, minulla ei olisi ollut voimia jatkaa tätä matkaa tai matka olisi kärsinyt. Nyt kuitenkin olen saavuttanut jonkinlaisen balanssin elämässä joka saralla, mutta työtä terapian avulla on vielä jatkettava."

Aikuistumisen alkuvaiheita etsivä mies 38 v

"Teet aivan ihmeellistä työtä sen eteen, että ihmisten elämä voisi muuttua paremmaksi."

Nainen 41 v

Yhteydenotto