TYÖHYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTUS

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. 

Työskentely voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa.

”Tavoitteemme on elävöittää ja kehittää elämään liittyviä kysymyksiä, sen sijaan, että etsisimme pikaista vastausta.”

Valmennusohjelman rakenne perustuu kansainvälisen IMO instituutin kehittämään tutkimusmenetelmään, jonka ydinsisältöjä ovat oppimisen johtaminen, itseohjautuvuus, sosiaalisen elämän ilmiöt ja kehityskysymykset. Valmennusohjelman tukena on sähköisesti ladattava kirja ”Sisällä muutoksessa”.

”Haluamme kehittää kykyä elää prosessissa. Vastaus olisi prosessin päätös. Kysymyksien tuottaminen ja niissä eläminen, ilmaisee haluamme muuttua ja tehdä muutosta”

Tilaa meiltä muutosvalmennuksen esittely.

Esimerkki:
TAYS Sisällä muutoksessa ohjelma

Autamme sinua tunnistamaan merkkejä, joiden pitäisi herättää sinut pyrkimään sovittelevaan toimintaan. Voit oppia myös tunnistamaan sen, milloin omat ja yhteisösi kyvyt eivät enää yksin riitä tervehdyttäviin toimiin, vaan tarvitsette ulkopuolista ammattiapua.

Konstellaatiotyöskentely auttaa ymmärtämään ja muuttamaan vaikeuksien taustalla olevia riippuvuussuhteita. Konstellaatiota voidaan käyttää organisaatioiden ja yhteisöjen ongelmatilanteiden tutkimis- ja purkamismenetelmänä.

Mindfulness harjoitteet rauhoittavat mieltä työpäivän aikana ja luovat kiireiseen työelämään ”inhimillisyyden saarekkeita”. Nämä mielen saarekkeet vahvistavat eri työrooleissa toimivien ihmisten oivaltamisen kykyä ja parantavat ongelmallisten tilanteiden ratkaisutaitoa. Ohjatut harjoitteet antavat mahdollisuuden oppia yksinkertaisia ja jokaiselle sopivia tapoja rauhoittaa mieltä ja lisätä keskittymiskykyä.

Asiakaskokemuksia

Hei Hannu! Ehkä muistat minut työnohjauksistasi. Viimeisimmän kerran tavattiin, kun istuin moottoripyörän päällä kotikatusi varrella. Monta mutkaa on elämässä ollut, hyviä pääosin ja huonommatkin ovat kääntyneet elämästä ymmärtämiseksi. Haluan Hannu kiittää Sinua merkityksellisistä työnohjauskokemuksista jo yli vuosikymmen taaksepäin. Koin tulleeni kuulluksi ja tärkeäksi ihmisenä. Ei ollut helppo homma työnohjaus meillä siihen aikaan. Huhhuh! Mieleen muistuu elävästi tiettyjä hetkiä. Ja sinä olit aina yhtä läsnä, avoin ja aurinkoinen. Kartalla joka hetki. Sitä ammattitaitoa ihailen, ja mietin, miten itsekin osaisin. Nämä kokemukset ovat rohkaisseet minua aloittamaan työnohjaajakoulutuksen.

Hanna

”Työnohjaus auttaa jaksamaan.
"Otsikoin vuosia sitten kirjoitukseni yhteen verkkolehteen noilla sanoilla, ja voin edelleen allekirjoittaa väitteen. Tulen nimittäin juuri omasta työnohjauksestani, huojentuneena ja energisoituneena.

Leena Rautiainen Valmennustalo Viritys

"Visiting Hannu regularly helped me question myself, go into deep introspection, challenge my visions, perceptions, and ways of doing things. Every session gave me new perspectives and helped me grow during these years to become a seasoned CEO"

Hachim Badji T4H 

”Jaanalla on kyky nähdä jokainen persoona syvemmin ja hän huomioi koko elämänkaaren terapiaprosessissa. Hän on lämmin, inhimillinen, lohdullinen ja intuitiivinen. Hän on antanut minulle konkreettisia välineitä ja ratkaisumalleja niin, että jokaisen käyntikerran jälkeen on helpompi hengittää ja elämänusko on vahvempi. Hän on auttanut minua löytämään oman syvimmän itseni, rohkeuteni ja elämänvoimani. Kiitos kaikesta Jaana”

Kaisa 42 v

"Ilman ammattilaisen apua näiden koukeroiden selvittämiseen ei itselläni olisi ollut voimavaroja ja osaamista. Nyt kuitenkin elämässä olen mennyt eteenpäin aikuisena, aviomiehenä sekä eritoten isänä. Ilman jatkuvaa terapiassa käyntiä, minulla ei olisi ollut voimia jatkaa tätä matkaa tai matka olisi kärsinyt. Nyt kuitenkin olen saavuttanut jonkinlaisen balanssin elämässä joka saralla, mutta työtä terapian avulla on vielä jatkettava."

Aikuistumisen alkuvaiheita etsivä mies 38 v

"Teet aivan ihmeellistä työtä sen eteen, että ihmisten elämä voisi muuttua paremmaksi."

Nainen 41 v

    Yhteydenotto