TYÖHYVINVOINTIVALMENNUS

 

Työ ja elämänkaari – tähtihetket työhyvinvointivalmennus

”Seitsemän ohjaavaa tähtihetkeä”

Organisaatiot oppivat vain oppivien ihmisten kautta. Oman toiminnan ohjauksen vahvistaminen ja mielen mallien tutkiminen on tärkeä osa oppimista, koska ne auttavat näkemään todellisuutta selkeämmin.

Mielemme mallit eivät ainoastaan määrittele sitä, miten olemme maailmassa, vaan myös sen, miten toimimme. Mielemme mallit ovat aktiivisia, ne muovaavat toimintaamme

Oppimista voi tapahtua vain, kun tunnistamme kuilun omaksumamme teorian ja nykyisen käyttäytymisemme välillä.

Tähtihetket valmennus tukee yksilöä kehittämään taitojaan entistä vahvempana johtajana, tiimityöskentelijänä ja –oppijana. Muutokset, joita tarvitaan ovat yhtä paljon meihin kuin organisaatioonkin liittyviä.

Merkitysten löytäminen

 • minun omien elämänkysymysteni selkiyttäminen – tahtoni muuttua
 • siirtyminen tekemisen maailmasta läsnäolemisen maailmaan?
 • pidättelyn ja ihmettelyn merkitys

Tämän hetkinen tilanteeni

 • minun unelmani työelämän suhteen
 • kuinka käytän aikani?
 • minun suhteeni verkostoihini?
 • riippuvuussuhteeni

Miten olen tullut tähän?

 • minun unelmani elämäni suhteen
 • elämänkaarellinen näkymäni
 • elämäni tapahtumat ja vaiheet
 • mitä minun iässäni elämänkaarella tapahtuu?

Kuka olen?

 • minun tunnelmani itseni suhteen
 • voimavarani
 • elämäni teemat
 • inspiraationi lähteet

Mitä haluan?

 • minun tunnelmani tulevaisuuteni suhteen
 • missä olen todella hyvä?
 • minun tulevaisuuteni skenaariot
 • mitä ympäröivä maailma haluaa minulta tai toivoo minun tekevän?

Mitä aion tehdä seuraavaksi?

 • minun tulevaisuuden kuvani ja ydinarvot
 • roolini ja vastuunottaminen
 • valintojeni tarkastelu
 • askeleet tielläni tavoitteeni toteuttamiseksi
 • tunnelmani ensimmäisestä askeleesta

Mitä olen oppinut, oivaltanut ja otan mukaani?

 

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi