RISTIRIITOJEN SOVITTELU

Me voimme auttaa sinua ja työyhteisöäsi selvittämään ristiriitoja ja oppimaan niiden tunnistamista ja käsittelyä. Käsittelemme mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Oletko osa ongelmaa vai ongelman ratkaisua?
  • Miten vastakkainasettelut syntyvät?
  • Miksi ja miten ristiriita syvenee konfliktiksi?
  • Miten tunnistamme ongelman?
  • Miten säilytämme toimintakykymme?
  • Miten saamme aikaan win-win –tilanteen?

Miten ristiriidat syntyvät?

Näkemysten ristiriita voi johtua pelkästä väärinkäsityksestä. Erimielisyydet asiakysymyksistä voivat kuitenkin eri syistä johtaa syvempiin ristiriitoihin ihmisten välillä, mikä taas vaikuttaa asioiden käsittelytapaan. Jännite ihmisten välillä voi vahvistaa erimielisyyksiä asiatasolla. Syntyy negatiivisuuden kehä, joka johtaa vastakkainasetteluun niin asioissa kuin ihmisten välillä.

Ristiriitojen syveneminen saattaa kärjistyä konfliktiksi. Riidan edetessä osapuolet menevät aina pidemmälle kuin alun perin aikoivat. Sanomiset haavoittavat, kunniaa loukataan ja syntyy kaunaa. Näin kierre syvenee.

Autamme sinua tunnistamaan merkkejä, joiden pitäisi herättää sinut pyrkimään sovittelevaan toimintaan. Voit oppia myös tunnistamaan sen, milloin omat ja yhteisösi kyvyt eivät enää yksin riitä tervehdyttäviin toimiin, vaan tarvitsette ulkopuolista ammattiapua.

Ristiriitojen purkaminen henkilöstö- tai asiakassuhteissa 
Tiedollinen osaaminen, itsetuntemus, empatian kyky ja eettisesti kestävä toiminta auttavat ratkaisemaan arkipäivän ongelmia ja konflikteja. Kunnioittava, kuunteleva ja kysyvä asenne asiakastilanteissa on vastakkainasettelua ehkäisevä toimintatapa.

Ei ole olemassa varmoja keinoja, joiden avulla selviytyä kaikista tilanteista ilman omaa tai muiden turhautumista. Ihmisten käyttäytymistä on usein vaikea ymmärtää, koska sen taustalla voi olla monimutkaisia syy-yhteyksiä. Yksi asia on kuitenkin varmaa: ihmisten käyttäytymisen ja omien ongelmien tuntemus parantaa mahdollisuuksia oppia kohtaamaan aggressiivista käyttäytymistä.

 

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi