KONSTELLAATIO TYÖSKENTELY

- auttaa jäsentämään oman elämän ja työelämän kysymyksiä,

- auttaa fokusoimaan perimmäisiin todellisiin toiveisiin, ei vain toisijaisiin tavoitteisiin,

- auttaa ymmärtämään ja muuttamaan riippuvuussuhteita, jotka ovat vaikeuksien taustalla,

- on luovan jännitteen ja emotionaalisen jännitteen tunnistamisen tekniikka,

- on tehokas tapa fokusoida alitajunta,

- on organisaatioiden ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden tutkimis- ja purkamismenetelmä.

 

“Method of interiorizing the mechanism of causation in a social field. It focuses on the historical memory and structure of the roles and relationships among the key players of the system. If done in the right way, constellation work can enable clients to make another move to interiorize and change the causation of the system.” 

                                            C. Otto Scharmer: Theory U; Leading from the future as it emerges.

 

Lue lisää Konstellaatiotutkimus

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi