COACHING

 

Couching tähtää suoritusten ja tuloksen parantamiseen. Se on tavoitteellista yksilöllistä valmennusta, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta ottamaan käyttöön hänellä jo olevat voimavarat ja taidot.  Niitä hän tarvitsee työnsä tavoitteiden saavuttamiseksi

Couching auttaa asiakasta terävöittämään omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä suunnittelemaan ja käynnistämään tavoitteiden saavuttamista edistäviä toimintatapoja.

Coaching perustuu kolmikanta-periaatteelle: siinä kohtaavat asiakkaan, koutsin sekä organisaation näkökulmat ja odotukset.

 

 

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi