Työnohjaus

 

               Työnohjausprosessin esittely:

               Työskentely voi olla yksilö- tai ryhmätyöskentelyä, yleensä 90 min.

1.      Käynnistäminen

2.      Reflektio, jossa hahmotetaan istunnon aihe (tilanne/case, asia esimerkkitilanne) ajatusten, mielikuvien ja mielipiteiden, tunteiden ja joskus myös kehon tuntemusten kautta.

3.      Tutkivaosa (analysointi) jossa etsitään erilaisia näkökulmia, vaihtoehtoja aiheen tarkastelemiseksi ja uusien avausten/ ratkaisujen löytämiseksi.

Dualistisesta tarkastelusta vaihtoehtojen tarkasteluun.

4.      Lopetus, jossa voidaan esimerkiksi katsoa minkälaista oppimista tai mitä oivalluksia asiakas sai. Myös välitehtävän anto voi tulla kysymykseen.

Työskentelyn rakenne tukee dialogista vuorovaikutusta, jossa asiakas kykenee näkemään itsensä osana asiaa tai tapahtumaa. Elävöitämme vuorovaikutusta ja asian ytimeen pääsemistä erilaisilla toiminnallisilla työtavoilla ja fläppityöskentelyllä, josta asiakas pystyy koko ajan seuraamaan keskustelun kulkua ja saa muistiinpanot mukaan.

Ohjaamme asiakasta jäsentämään asioita ja  tarkastelemme tilanteita ja asioita yleensä kolmella eri toiminnan tasolla:

1.      Toimintaa ylläpitävät prosessit

2.      Ongelmat

3.      Muutos

Työnohjaustyöskentelyn ydinasioina on tarkastella asiakkaan toiminnassa:

1.      Minkälaista kasvua on havaittavissa? Millaisista muutoksista on kyse? Mihin suuntaan kasvu on lähtenyt (lumipalloefekti tai noidankehä) Millainen on asiakkaan tarina ja asenne?

2.      Tavoitteen ja käyttäytymisen/toiminnan välisen suhteen tunnistaminen. Kuinka selviä tavoitteet ovat?

3.      Minkälainen häiriö on löydettävissä/havaittavissa, joka vaikuttaa tulokselliseen toimintaan. Onko viive toiminnan ja sen seurausten välillä hallittavissa vai pitäisikö sitä pystyä lyhentämään?

Pitkällä aikavälillä ohjaus sisältää seuraavien asioiden tarkastelua ja oppimisen edistämistä:

1.      Oman toiminnan ohjauksen vahvistaminen ( itsensä johtaminen)

2.      Mielen mallien tunnistaminen ja muutoksen esteiden purkaminen

3.      Oman näkemyksen selkiyttäminen ja yhteisen näkemyksen vahvistaminen

4.      Tiimioppimisen tukeminen

 

 

Työnohjauksessamme asiakkaamme voivat yksin tai ryhmässä pysähtyä koulutetun henkilön ohjauksessa tutkimaan esimerkiksi seuraavia asioita: 

  • työyhteisön toimintaa
  • palveluprosessien kehittämistä
  • yksilöllistä työssä kehittymistä
  • asiakastilanteita
  • henkilöstöjohtamisen vaativia kysymyksiä

Tärkein työmenetelmämme on keskustelun ja dialogin vuoropuhelu. Se on vuorovaikutusta, joka auttaa oivaltamaan asioita ja kehittymään työssä ja ihmissuhteissa. Käytämme myös visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, koska niiden kautta voidaan kuvata sellaisia asioita, joita ryhmän jäsenten on vaikea ilmaista sanoin.

Tarjoamme työnohjausta

  • yksilöille ja ryhmille
  • esimiehille
  • kriisitilanteisiin
  • projektityöhön
  • monikulttuurisessa yhteisössä työskenteleville ja maahanmuuttajatyötä tekeville.

Katso myös Yrittäjien johtoryhmien työnohjaus_Fakta lehti toukokuu 20012.pdf

                        Työnohjauksemme antama hyöty organisaatiolle.pdf

Lisätietoja www.suomentyonohjaajat.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi