PARISUHDEVALMENNUS

Parisuhteen tähtihetket – parisuhdevalmennus senioripareille

Parisuhde, pitkä tai lyhyt, avautuu uudella tavalla eteeni. Uusien merkitysten löytyminen elämääni ja parisuhteeseeni voi johtaa sisäiseen rauhaan ja luovuuteen. Enää ei tarvitse ajatella omaa asemaa. Voin olla erinomainen tuki ympärilläni oleville. Nyt on mahdollista olla objektiivinen, astua vähän taaksepäin ja auttaa muitakin näkemään.

Hyvä parisuhde: yhteinen tavoite - parisuhdevalmennus

Nyt on mahdollisuus löytää aika ja paikka parisuhteen vaalimiselle, uusien näkökulmien löytymiselle ja olemassa olevien hyvien asioiden vahvistamiselle. Valmennuksessa tutkitaan oman itsen, toisen ja parisuhteen tähtihetkiä. Työskentely muotoutuu aina yksilöiden ja ryhmän tarpeiden pohjalta. Yhteinen työskentelymme perustuu dialogin ja keskustelun vuoropuheluun. Kurssi elää osallistujien tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Tulemme käsittelemään seuraavia teemoja.

Parisuhteen merkitysten etsiminen ja tämän hetkisen tilanteen tunnistaminen

 • mistä unelmoin
 • mikä on minulle merkittävää
 • miten asiat ovat nyt

Tulkinta, reagointi ja tosiasioiden tie

 • Mikä on parisuhteeni kehitysvaihe
 • Missä olen omalla elämänkaarellani
 • Riippuvuussuhteideni merkitys elämääni ja parisuhteeseeni

Parisuhteen solmut ja kasvun mahdollisuudet

 • miten kohtaan riitatilanteet
 • missä kohdassa ristiriita omat kyvyt eivät enää riitä
 • miten tunnistan myönteisyyttä ja kielteisyyttä vahvistavat kehät

Puhuminen ja kuunteleminen – tie läheisyyteen

 • millainen voimavara paridialogi on
 • miten kysymisen taitoa voi vahvistaa
 • puhumisen ja kuuntelemisen eri tasot
 • miten antipatia ja sympatia kutoilevat sieluni hengityksessä

Parisuhde tunnesuhteena

 • miten tunnistan omat ja kumppanini tunteet
 • empatia ja myötätunto
 • itseni tunnistaminen tunteiden nelikentässä
 • mitä ovat tunnetaakat ja miten ne vaikuttavat minussa

Seksuaalisuus myönteisenä voimavarana

 • mikä merkitys on kehoni viesteillä
 • mikä merkitys parisuhteessani on perusturvallisuudella
 • miten erilaiset vuorovaikutustavat vaikuttavat läheisyyteen
 • rakkaus, seksuaalisuus ja seksuaalisuuden vuodenajat elämänkaarellani
 • seksuaaliterveys

 

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi