Parineuvonta

Solmuja parisuhteessa -kurssi on tarkoitettu pareille, jotka ovat kriisissä tai pohtivat vakavasti eroa. Kurssimme tarjoavat keinoja ja selkeän mallin auttaa teitä ymmärtämään suhteenne historiaa, jäsentämään tilannettanne ja selkiyttämään tahtoanne sen suhteen, kuinka edetä.

Tapaamme kahdeksan kertaa. Parisuhdeneuvojan opastuksella etenevä, erilaisia tehtäviä sisältävä työskentely auttaa teitä käsittelemään suhteenne solmukohtia. Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa. Näiden aihepiirien käsittely muodostaa ristiriidan ratkaisuprosessin.

Tapaamisiin kuuluu jonkin verran yksilötehtäviä sekä toiminnallisia harjoituksia. Pääpaino on kuitenkin keskustelulla. Tuemme teitä kehittämään vuorovaikutustaitojanne niin, että omien kokemusten ilmaiseminen ja toisen kuunteleminen helpottuvat.

Parisuhteen solmutilanteen selvittäminen edellyttää työskentelyä myös neuvontatapaamisten välillä. Kotona luette Solmu parisuhteessa -kirjasta, pohditte kysymysten kautta seuraavan tapaamisen teemaa ja keskustelette yhdessä kumppanin kanssa. Kotitehtävät muodostavat pohjan seuraavalle yhteiselle tapaamiselle neuvojan kanssa.

Kts  www.katajary.fi

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi