Terapia

Terapian tavoitteena on auttaa ihmistä tulemaan tietoiseksi omista voimavaroistaan ja ottamaan vastuun itsestään ja omasta elämästään. Kun on ahdistunut, on helpottavaa puhua toisen ihmisen kanssa ja pysähtyä läsnäolon ilmapiiriin.

Yhteistyössä terapeutin kanssa voit kartoittaa oman elämäsi tukipisteitä, elämänhistoriaasi, muistojasi, taitojasi, tekojasi ja kokemuksiasi.

Tärkeitä keskustelunaiheita ovat esimerkiksi:

  1. Mikä sinulle sopii?
  2. Mitä juuri sinä tarvitset tällä hetkellä?
  3. Miltä sinusta tuntuu tässä ja nyt?
  4. Missä sinä olet elämäsi kartalla?

Kun tiedostat asioita, koet samalla olevasi elävä olento ja omaa todellisuuttasi luova ihminen. Kun käyt aitoa vuoropuhelua toisen kanssa, itseytesi tulee esiin ja pyrit olemaan rehellinen. Silloin saat kosketuksen omiin voimavaroihisi ja jaksat taas eteenpäin. Kokonaisvaltainen oman olemassaolon kokeminen lisää ihmisen luottamusta elämään ja auttaa häntä tiedostamaan myös omat rajansa.

Kysymys on siitä, millainen muutos on nyt mahdollista sinulle.

Pariterapia

Kun terapiaprosessissa herää tietoisuus esimerkiksi siitä, mikä merkitys erillisyydellä on parisuhteessa, se voi auttaa kumpaakin ymmärtämään, mistä vaikeissa kausissa on kysymys.

Parisuhteissa on sulautumisvaihe, erillistymisen alkaminen ja itsenäistymisen vaihe, jossa kumpikin voi olla rauhassa oman elämänsä subjekti.

Tutkimme yhdessä, miten sinä voisit omassa elämässäsi ja myös parisuhteessa vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää. Odotammeko omaa onneamme toiselta? Ajattelemmeko kenties, että oma hyvinvointimme on jonkun toisen vastuulla?

Meidän on mahdollista saavuttaa parisuhteen läheisyys, kun pysähdymme kuuntelemaan itseämme ja toista. Suhde toiseen on aina suhde itseen.

 


 

 

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi