HANNU TUOVINEN

s.1956, 4 lasta, 2 lapsenlasta

- Työnohjaaja STOry, Certified PROGRESS COACH®, kehityskonsultti (EPOC), työyhteisövalmentaja, sosiaalipedagogi

- kouluttaja, Solmuja parisuhteessa – neuvoja

 • 21 vuoden kokemus työnohjauksesta
 • 30 vuoden kokemus työskentelystä ja esimiehenä toimimisesta erilaisissa työyhteisöissä
 • 20 vuoden kokemus monikulttuurisesta työstä
 • 6½ vuoden kokemus yrittäjänä toimimisesta
 • Työnohjaajakoulutus Helsingin yliopisto
 • Consulting in organizations –koulutus, EPOC, www.consultinginorganisations.org
 • Organisaatio – konstellaatio –koulutus, TenDam Management Consultancy & Posic Oy  www.damconsult.com
 • Certified PROGRESS COACH  www.fakta-fiktio.fi
 • Biografia koulutus ohjelma  
 • Suomen työnohjaajat ry: jäsen,   www.suomentyonohjaajat.fi                                                                                              
 • Suomen yrittäjien jäsen

"I met Hannu Tuovinen in 1991 when he became my colleague at the Tampere asylum seekers center.

Hannu is today recognized by many as one of the experienced professionals in Finland working on issues related to multiculturalism and diversity. For the past 20 years, he has seen the evolution of the Finnish authorities’ ways of managing the diversity in Finland, and has personally contributed to enhance the various mechanisms in Finland. Through the years, he has helped reshape the management style of heads of asylum seekers’ centers. Major issues in managing asylum seekers centers are conflict resolutions between asylum seekers and the centers’ personnel and within centers’ personnel. Hannu has therefore developed an expertise in conflict resolution, in management, and in organizational behavior.

Hannu is an example of a person who has found his true way of life, who realized that how he could make a difference in the society, and who on his own initiative embarked into a personal capacity development process to make his inborn talent and skills useful to mankind. His personality, his influencing skills, his wisdom and his calm are inspirations for me and for many more."

Hachim Badji, CEO of Connectik

"Tutustuin Hannuun vuonna 1991, kun meistä tuli kollegoja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa Tampereella.

Hannu tunnetaan Suomessa kokeneena monikulttuurisuuden ja –muotoisuuden parissa työskentelevänä ammattilaisena. Kuluneena kahtenakymmenenä vuotena, hän on nähnyt monimuotoisuuden johtamiskehityksen ja on ollut henkilökohtaisesti vaikuttamassa näiden mekanismien kehittymiseen. Vuosien aikana hän ollut uudistamassa vastaanottokeskusten johtamista. Iso osa johtamista vastaanottokeskuksissa on turvapaikanhakijoiden ja henkilökunnan välisten sekä henkilökunnan sisäisten jännitteiden purkamista. Hannu on kehittynyt ammattilaiseksi konfliktien ratkaisemisessa, johtamisessa ja organisaatioiden käyttäytymistä koskevissa kysymyksissä.

Hannu on esimerkki ihmisestä, joka on löytänyt oman elämäntiensä. Hän on ymmärtänyt, miten hän voi tuoda muutosta yhteisöön ja kuinka voi omasta aloitteestaan pyrkiä itsekasvatusprosessiin ja tuoda kykynsä ja taitonsa ihmiskunnan hyväksi. Hänen persoonallisuutensa, vuorovaikutustaitonsa, viisautensa ja rauhallisuutensa ovat inspiraation lähde minulle ja monelle muulle."

Hachim Badji, www.tforh.com

"Hannu on toiminut työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana useita vuosia. Hän on auttanut minua onnistumaan johtajana toimimalla valmentajanani ja henkilökohtaisena ohjaajanani.

Tältä viisaalta ja syvälliseltä ihmiseltä voit löytää tarvitsemiasi välineitä työyhteisöösi. Kun hän auttaa sinua tunnistamaan tarpeitasi ja arvojasi, hän voi opastaa sinua kysymään: Mikä on todella merkityksellistä? Mikä on sinulle todella tärkeää? Mikä on sinun syvempi pyrkimyksesi? Mikä on totta ja oikein sinulle? Mikä on sydämesi ja sielusi viesti?

Hannu ymmärtää ihmisiä, hän kuuntelee ihmisiä. Hän osaa arvioida tieteellisen perustan pohjalta, miksi me olemme sellaisia kuin olemme."

Rajkumar Sabanadesan, yrittäjä www.sabana.fi

 

Sagittarius Oy | Laulunmaankatu 14 B 2 , 33800 Tampere | Puh. 040 765 7785, 040 965 1035 | info@sagittarius .fi